Föreläsningar och kurser,

livs levande eller på film

Daucus Design erbjuder utbildning inom områden såsom

  • Varumärke, Värdskap och Designstrategi - ett  sätt att nå ett helhetstänkt för företagets kommunikation.

  • Design av enskilda delar i företagets kommunikation.

- Förpackningar

- Etiketter

- Broschyrer

- Gårdsbutiker

mm

 

Daucus Design erbjuder utbildningar i olika former, allt från kortare föreläsnignar till längre kurser. Hör av dig och beskriv behovet, så kan vi tillsammans hitta en bra lösning. Kanske finns kursen redan färdig eller så skräddarsyr jag den för din verksamhet. 

Läs mer om kurser!

 

NYHET! Sedan hösten 2017 finns möjlighet att få en del kurser som film på Youtube. De är inte öppet sökbara utan när du beställer någon av dessa får du en egen länk som är öppen under avtalad tid. Se Provklipp ur filmen "Förpackningar, varumärke och Design" (Originalfilmen är ca 45 min)

 

Se en filmad föreläsning för Packbridge, på Krinova 2014

 

 Se en kort film om företagets profil

 

 

Om önskekmål finns kommer jag att erbjuda fler filmer. Kommande ämnen kan vara:

  • - Förpackningar för småskalig matproduktion,(inköp, funktion, design, miljöaspekter)
  • - Design och produktion av etiketter.

Hör av dig om du har önskemål om innehåll på utbildningsfilmer.

 

 

/  Maria